องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
กองทุนสุขภาพ สปสช.
ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2553


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ปี2562
       โครงการในน้ำมีปลา  ชาวประชามีสุข วันที่  19  กุมมภาพันธ์ 2562 
ปล่อยปบาตามสระน้ำสาธารณะในหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 
  โครงในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ปี2562
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับให้กับสตรีหรือผู้พิการหรื...
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรสัญจร
  กิจกรรมการปลูกป่า ตามโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัย...
  
  โครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียน 1 อาหารกลางวัน
  โครงการบ้านสวย เมืองสุข ประจำสัปดาห์ (บ้านโป่งโพธิ...
  โครงการบ้านสวย เมืองสุข ประจำสัปดาห์ (บ้านเพชร หม...
  โครงการบ้านสวย เมืองสุข ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปี...
  ฺBig cleaning Day 2561
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดอง