องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2557-2562
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]143
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]86
3 ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 โดยการปูแอสฟัลติก ถนนสายภายในหมู่บ้าน [ 26 เม.ย. 2562 ]171
4 ประกาศผลผู้ที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม [ 19 เม.ย. 2562 ]163
5 ราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 สายบ้านแม่นารี - พ่อสุทัศน์ [ 28 มี.ค. 2562 ]201
6 ราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชร หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านเพชร - หนองแวง [ 28 มี.ค. 2562 ]117
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ถนนสายคุ้มน้อยไทยเจริญ - บ้านอ่างทอง [ 3 พ.ค. 2561 ]114
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเพชร หมู่ที่ 1 สายฝายห้วยสิม [ 2 พ.ค. 2561 ]116
9 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการลงหินคลุก ถนนสายไร่ยางพ่อสุนันท์ ถึง บ้านนายดุเดือด บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 [ 12 ม.ค. 2561 ]108
10 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 สายบ้านแม่วันเพ็ญ - สี่แยกบ้านนายสมยศ [ 8 ม.ค. 2561 ]310
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16