องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]73
2 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเด็กเล็กและห้องน้ำครู ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 7 พ.ค. 2561 ]112
3 ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากสี่แยกทางเข้าอบต.บ้านเพชร [ 7 พ.ค. 2561 ]102
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ถนนสายคุ้มน้อยไทยเจริญ - บ้านอ่างทอง [ 3 พ.ค. 2561 ]112
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเพชร หมู่ที่ 1 สายฝายห้วยสิม [ 2 พ.ค. 2561 ]110
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 สายคุ้มน้อย [ 18 ม.ค. 2561 ]111
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายบ้านพ่อเหวิ่น ถึง ไร่ยางนางเนาวรัตน์ บ้านหนองงุเหลือม หมุู่ที่ 6 [ 12 ม.ค. 2561 ]92
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร สายนาพ่อชาตรี ถึง แยกหนองติ้ว บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 [ 12 ม.ค. 2561 ]98
9 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการลงหินคลุก ถนนสายไร่ยางพ่อสุนันท์ ถึง บ้านนายดุเดือด บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 [ 12 ม.ค. 2561 ]101
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชร หมู่ที่ 1 สายแยกหนองติ้ว - ห้วยสิม [ 8 ม.ค. 2561 ]111
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16