องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]0
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 9 ก.ค. 2564 ]0
3 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) (ภ.ด.ส.1) [ 4 พ.ค. 2563 ]5
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]1
5 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ,คนงานทั่วไป4/14 [ 26 มี.ค. 2561 ]314
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน5/9 [ 5 มิ.ย. 2560 ]316
7 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน9/9 [ 5 มิ.ย. 2560 ]315
8 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2/9 [ 5 มิ.ย. 2560 ]319
9 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน3/9 [ 5 มิ.ย. 2560 ]331
10 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน7/9 [ 5 มิ.ย. 2560 ]334
 
หน้า 1|2|3