องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]1
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 22 ต.ค. 2564 ]13
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 22 ต.ค. 2564 ]9
4 การเกณฑ์กำหนดการใช้สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์ [ 1 ต.ค. 2564 ]15
5 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย [ 4 ม.ค. 2564 ]25
6 ประกาศพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ [ 4 พ.ย. 2563 ]38
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]24
8 ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์ [ 1 ต.ค. 2563 ]25
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]28
10 บันทึกข้อความรายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 1 ต.ค. 2563 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9