วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ สาย นง.๐๐๗ สี่แยกบ้านพ่อเหวิ่น-แยกถนน ๒๑๘๗ ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๓.๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อไฟ LED ๓ IN ๑ จำนวน ๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ ๓ สาย ขก ๐๐๓ แยกวัดป่าบ้านกุดขอนแก่น-นานายวาสนา ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบบ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ สายนานายอดิเรก-เดิ่นกกแก้ง ตามจุดที่ชำรุดเสียหาย ภายในสายทางที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ สาย นง.๐๐๓ ด้านหลังโรงเรียน-แยกถนนห้วยสิม ตามจุดที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ สายทาง สาย นง. ๐๐๔ ไร่นางเนาวรัตน์-แยกบ้านพ่อเหวิ่น สาย นง. ๐๐๕ ไร่พ่อสุนันท์-นานางเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ สาย นง.๐๐๒ นาพ่อประยูร-หนองเครือตับปลา ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๓.๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง