องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 ไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]21
2 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง [ 10 ม.ค. 2563 ]71
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 10 ม.ค. 2563 ]74