องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
รายงานการประชุม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]1
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]1
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]1
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]1
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]1
6 รายงานการประชุมพนักงาน องการบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]1
7 รายงานการประชุมพนักงาน องการบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]1
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2562 ]28
9 รายการประชุมสภา สมัยสมามัญครั้งที่ 1/2557 [ 15 ม.ค. 2556 ]331
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 สิงหาคม 2555 [ 1 ก.ย. 2555 ]336
 
หน้า 1|2