องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 27 พ.ย. 2560 ]84
2 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 27 พ.ย. 2560 ]82
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]89
4 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ 27 พ.ย. 2560 ]83
5 สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 27 พ.ย. 2560 ]99