องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใชัแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ก.ย. 2564 ]13
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]41
3 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]19
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]174
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]77
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2556 [ 26 ต.ค. 2555 ]139
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2555 [ 22 ต.ค. 2555 ]124