องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจการงานสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 16 ส.ค. 2562 ]72
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]150
3 แจ้งงประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญที่ 4/2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]140
4 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ [ 27 ต.ค. 2561 ]141
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่่ 3/2561 ประจำปี 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]169
6 แจ้งประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]164
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่่ 2/2561 ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]144
8 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]146
9 ขอเชิญร่วประชุมสภาองค์การบยริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]164
10 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]163
 
หน้า 1|2