องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]33
2 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]31
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บ้านเพชร ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]32
4 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]26
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]30
6 นโยบายส่งเสริมและผลักดันการปฎิบัติตามนโยบายการกำับดูแลองค์กรที่ดี [ 5 มิ.ย. 2562 ]111
7 รายงานประเมินผลตนเองการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตสำหรับองค์ก่อนปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2562 ]80