องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]11
2 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]10
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บ้านเพชร ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]13
4 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]10
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]10
6 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2562 ]91
7 รายงานผลการดำเนินการแผนมาตฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2562 ]82
8 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2562 ]82
9 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 5 มิ.ย. 2562 ]87
10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน [ 5 มิ.ย. 2562 ]78
 
หน้า 1|2