องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้กับรถยนต์ [ 1 ต.ค. 2563 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]2