องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
  อบต.บ้านเพชร ร่วมต้านทุจริต ประกาศนโยบาย No Gift P...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 407]
 
  การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพ...[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 117]
 
  ประชาสัมพันธ์มาตการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมเสนอปัญหาสุขภาพระดับชุมชน[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 108]
 
  กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริต [วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 419]
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 375]
 
  การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 324]
 
  ภาพกิจกรรมการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุ...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 196]
 
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...[วันที่ 2019-06-10][ผู้อ่าน 383]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2018-05-16][ผู้อ่าน 387]
 
  โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2017-06-01][ผู้อ่าน 428]
 
  ปลัด อบต.ตรวจเยียมอบต.เคลือนที่[วันที่ 2015-10-15][ผู้อ่าน 629]
 

|1หน้า 2|3