องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
 


กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริต


2023-01-01
2022-04-25
2022-03-11
2022-01-28
2022-01-17
2022-01-10
2019-06-10
2018-05-16
2017-06-01
2015-10-15