องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำหรับร้านค้าปลีก และข้อควรรู้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี ๒๕๖๐


2024-03-21
2024-03-04
2024-03-04
2024-01-19
2024-01-02
2023-08-15
2023-08-02
2023-06-15
2023-04-04
2023-01-10