องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
 


ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


2024-03-21
2024-03-04
2024-03-04
2024-01-19
2024-01-02
2023-08-15
2023-08-02
2023-06-15
2023-04-04
2023-01-10