องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
  กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริต [วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 94]
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 130]
 
  การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 135]
 
  ภาพกิจกรรมการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุ...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 63]
 
  อบต.บ้านเพชร ร่วมต้านทุจริต ประกาศนโยบาย No Gift P...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 177]
 
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...[วันที่ 2019-06-10][ผู้อ่าน 222]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2018-05-16][ผู้อ่าน 258]
 
  โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2017-06-01][ผู้อ่าน 313]
 
  ปลัด อบต.ตรวจเยียมอบต.เคลือนที่[วันที่ 2015-10-15][ผู้อ่าน 474]
 
  สินค้าโอทอป[วันที่ 2015-10-15][ผู้อ่าน 419]
 
  ป้องกันและกำจัดยุงลาย2558[วันที่ 2015-07-21][ผู้อ่าน 427]
 
  ทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่[วันที่ 2015-07-15][ผู้อ่าน 529]
 

หน้า 1|2