องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
  ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธ...[วันที่ 2023-04-04][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน...[วันที่ 2023-01-01][ผู้อ่าน 126]
 
  อบต.บ้านเพชร ร่วมต้านทุจริต ประกาศนโยบาย No Gift P...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 315]
 
  การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพ...[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 58]
 
  ประชุมเสนอปัญหาสุขภาพระดับชุมชน[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริต [วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 275]
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 317]
 
  การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำ...[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 268]
 
  ภาพกิจกรรมการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุ...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 144]
 
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...[วันที่ 2019-06-10][ผู้อ่าน 345]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2018-05-16][ผู้อ่าน 335]
 
  โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2017-06-01][ผู้อ่าน 390]
 

หน้า 1|2