องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
 


การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เพื่อยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ลดความเสี่ยงการทุจริต


2024-03-21
2024-03-04
2024-03-04
2024-01-19
2024-01-02
2023-08-02
2023-04-04
2023-01-09
2023-01-01
2022-12-28