องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA ประจำปี พ.ศ. 2566


🎙ขอประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือผู้เข้ามารับบริการและติดต่องานราชการกับหน่วยงาน อบต.บ้านเพชร ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA ประจำปี พ.ศ. 2566

▶️▶️ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 📲สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ หรือ กด เข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/gkr442 เพื่อทำการตอบแบบสอบถาม
👉และทางอบต.บ้านเพชร ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้🙏

2024-03-21
2024-03-04
2024-03-04
2024-01-19
2024-01-02
2023-08-15
2023-08-02
2023-06-15
2023-04-04
2023-01-10