องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
 


ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอเขียว จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับ สมัครนักเรียน ที่มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับ  ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2565 (เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2562 – 16 พ.ค. 2563) ตั้งแต่บัดนี้เป็น ต้นไป ติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ในวันและเวลาราชการ

2023-01-01
2022-04-25
2022-03-11
2022-01-28
2022-01-17
2022-01-10
2019-06-10
2018-05-16
2017-06-01
2015-10-15