องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน(กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา [ 2 เม.ย. 2567 ]38
3 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีการศึกษา 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]19
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]55
5 กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]29
6 รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 9 ก.พ. 2567 ]32
7 รายงานของผู้สอบบัญชีีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]20
8 ประกาศ/คำสั่ง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ [ 12 ต.ค. 2566 ]44
9 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ บ้านเพชร หมู่ที่ 1 (ชุมชนนาเม็ก) ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ต.ค. 2566 ]2
10 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]2
11 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]3
12 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]3
13 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]2
14 โครงการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจห่างไกลโรคเรื่อรัง [ 4 ต.ค. 2566 ]3
15 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]3
16 โครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดและเด็กก่อนวัยเรียนปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]3
17 โครงการณ์ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายต้านโลกด้วยแอโรบิกแดนซ์ [ 4 ต.ค. 2566 ]3
18 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใจสดใสกายแข็งแรงปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]2
19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ 4 ก.ย. 2566 ]59
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ [ 4 ส.ค. 2566 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6