องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
  สินค้าโอทอป[วันที่ 2015-10-15][ผู้อ่าน 557]
 
  ป้องกันและกำจัดยุงลาย2558[วันที่ 2015-07-21][ผู้อ่าน 555]
 
  ทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่[วันที่ 2015-07-15][ผู้อ่าน 690]
 
  กำจัดขยะ[วันที่ 2015-06-15][ผู้อ่าน 649]
 
  ทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่[วันที่ 2015-06-09][ผู้อ่าน 547]
 
  วันเด็กปี 58[วันที่ 2015-05-28][ผู้อ่าน 668]
 
  วันแม่ ปี 57[วันที่ 2014-08-07][ผู้อ่าน 665]
 
  อบรม โครงการปองดอง สร้างความสมานฉันท์ อบต.บ้านเพชร[วันที่ 2014-08-05][ผู้อ่าน 673]
 

|1|2หน้า 3