องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำสาขาภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

    เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร