องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย (วาตภัย)ปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย (วาตภัย)ปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร