องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563-สิงหาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563-สิงหาคม 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร