องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]1
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน) [ 22 ก.ย. 2566 ]2
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน) [ 10 ก.ค. 2566 ]11
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) [ 3 เม.ย. 2566 ]17
5 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 10 ต.ค. 2565 ]50
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]17
7 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 พ.ค. 2565 ]54
8 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) [ 5 เม.ย. 2565 ]105
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]131
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 งวดที่ 3 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน [ 1 ต.ค. 2564 ]159
11 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน [ 6 ก.ค. 2564 ]170
12 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม - มีนาคม [ 7 เม.ย. 2564 ]175
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]190
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 งวดที่ 3 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน [ 30 ก.ย. 2563 ]179
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 งวดที่ 2 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน [ 10 ก.ค. 2563 ]187
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]191
17 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่2 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]180