องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ณ 31 มีนาคม 2567 (ITAo16) [ 29 มี.ค. 2567 ]18
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2566 (ITA) [ 29 ม.ค. 2567 ]35
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]23
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน) [ 22 ก.ย. 2566 ]37
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน) [ 10 ก.ค. 2566 ]46
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) [ 3 เม.ย. 2566 ]56
7 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) [ 10 ต.ค. 2565 ]102
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]53
9 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) [ 4 พ.ค. 2565 ]90
10 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) [ 5 เม.ย. 2565 ]142
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]166
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 งวดที่ 3 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน [ 1 ต.ค. 2564 ]205
13 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน [ 6 ก.ค. 2564 ]206
14 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม - มีนาคม [ 7 เม.ย. 2564 ]214
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]229
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 งวดที่ 3 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน [ 30 ก.ย. 2563 ]219
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 งวดที่ 2 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน [ 10 ก.ค. 2563 ]224
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]229
19 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่2 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]216