องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2566 (ITA)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2566 (ITA)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร