องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร