องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร