องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร