องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]120
2 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]168
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]132
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560(3) [ 18 ต.ค. 2560 ]203
5 รายงานสถานะการเงิน 31 ตุลาคม 2556 3/3 [ 30 ต.ค. 2556 ]323
6 รายงานสถานะการเงิน 31 ตุลาคม 2556 2/3 [ 30 ต.ค. 2556 ]295
7 รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 [ 4 ก.ย. 2555 ]352
8 รายงานสถานะทางการเงิน อบต.บ้านเพชร [ 31 ส.ค. 2553 ]520