องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ


การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร