องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานสถานะการเงิน 31 ตุลาคม 2556 3/3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสถานะการเงิน 31 ตุลาคม 2556 3/3
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร