องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ


งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560(3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560(3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร