องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร