องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

    รายละเอียดข่าว

รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

    เอกสารประกอบ

รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร