องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
 


การบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และ จริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน


   

การบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณะรรมในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้จัดโครงการเพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และขับเคลื่อนจริยธรรม การบรรยายเรื่อง "แนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน" ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อม เชิญ ตัวแทนภาคประชาชนเข้ารับฟัง วิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ กงเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ทั้งนี้ นายวันเฉลิม แก้วกำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ร่วมเป็นประธานเปิดในการบรรยายฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

2024-03-21
2024-03-04
2024-03-04
2024-01-19
2024-01-02
2023-08-15
2023-08-02
2023-06-15
2023-04-04
2023-01-10