องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
 


ประชาคมเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประจำปี 2567


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร นำโดยนายวันเฉลิม แก้วกำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับกำนันตำบลบ้านเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประชาคมเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยผลจากการมีส่วนร่วมที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่งผลจากการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เช่น บ้านเดี่ยว 1 ชั้น หรือ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จะเกิดประโยชน์ คือ ดักกรองเศษอาหารที่มาจากซิงค์ล้างจาน ทำให้ท่อไม่อุดตัน ลดกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของเศษอาหารในท่อน้ำ ปรับคุณภาพน้ำทิ้ง ทำให้น้ำทิ้งที่ปล่อยออกมามีคุณภาพดีขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการดูแลรักษาเพียงแค่นำขยะหรือเศษอาหารในตะแกรงออกไปทิ้ง

2024-03-21
2024-03-04
2024-03-04
2024-01-19
2024-01-02
2023-08-15
2023-08-02
2023-06-15
2023-04-04
2023-01-10