องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]18
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 4 เม.ย. 2566 ]20
3 รายงานการแสดงจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 4 เม.ย. 2566 ]19
4 การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 เม.ย. 2566 ]18
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]16
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]16
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]17
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กระบวนการรักษาคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 28 ธ.ค. 2565 ]17
9 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]95
10 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง [ 10 ม.ค. 2563 ]257