องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]11
2 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]11
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]46
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]42
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]45
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]45
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]121
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]112
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]114
10 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]116
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]223
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]221
13 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]228
14 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]211
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]254
16 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2562 ]331
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 -2564 [ 28 ส.ค. 2560 ]224
18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]241