องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]14
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]13
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]14
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]15
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]95
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]86
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]86
8 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]90
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]193
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]195
11 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]201
12 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]186
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]227
14 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2562 ]304
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 -2564 [ 28 ส.ค. 2560 ]196
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]214