องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]63
2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]63
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]62
4 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]65
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]164
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]167
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]170
8 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]164
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]201
10 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2562 ]274
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 -2564 [ 28 ส.ค. 2560 ]172
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]188