องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
 


ภาพกิจกรรมการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และลงมติ


2023-04-04
2023-01-01
2022-12-28
2022-11-15
2022-11-05
2022-04-25
2022-03-11
2022-01-28
2022-01-17
2019-06-10