องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 1 เม.ย. 2567 ]9
2 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 27 พ.ย. 2560 ]285
3 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 27 พ.ย. 2560 ]279
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]319
5 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ 27 พ.ย. 2560 ]280
6 สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 27 พ.ย. 2560 ]302