องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร