องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]202
2 ประกาศผลผู้ที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม [ 19 เม.ย. 2562 ]282
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ถนนสายคุ้มน้อยไทยเจริญ - บ้านอ่างทอง [ 3 พ.ค. 2561 ]228
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเพชร หมู่ที่ 1 สายฝายห้วยสิม [ 2 พ.ค. 2561 ]230
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการลงหินคลุก ถนนสายไร่ยางพ่อสุนันท์ ถึง บ้านนายดุเดือด บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 [ 12 ม.ค. 2561 ]224
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชร หมู่ที่ 1 สายแยกหนองติ้ว - ห้วยสิม [ 8 ม.ค. 2561 ]230
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายบ้านเพชร หมู่ที่ 1 ถึง หนองแวง [ 5 ม.ค. 2561 ]401
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 ถนนสายพ่อวิญญู สายรอบหมู่บ้าน - ถนนสายกลางบ้าน [ 4 ม.ค. 2561 ]379
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อแป้ - ทางหลวง 2187 บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 [ 4 ม.ค. 2561 ]356
10 ราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านกุดขอนแก่น ภายในหมู่บ้าน [ 27 พ.ย. 2560 ]433
11 ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 โดยการปูแอสฟัลติก [ 21 พ.ย. 2560 ]431
12 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 โดยการปูแอสฟัลติก [ 21 พ.ย. 2560 ]319
13 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 โดยการปูแอสฟัลติก [ 21 พ.ย. 2560 ]331
14 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 โดยการปูแอสฟัลติก [ 21 พ.ย. 2560 ]376
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]359
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]356
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]356
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเพชร หมู่ที่ 1 สายฝายห้วยสิม 1/2 [ 17 ก.พ. 2560 ]434
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเพชร หมู่ที่ 1 สายฝายห้วยสิม 1/6 [ 17 ก.พ. 2560 ]396
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเพชร หมู่ที่ 1 สายฝายห้วยสิม 1/3 [ 17 ก.พ. 2560 ]402
 
หน้า 1|2|3|4