องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 350 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 414-59-0003 [ 20 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-63-0020 [ 15 ก.ย. 2566 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง [ 14 ก.ย. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมารถตู้ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง [ 13 ก.ย. 2566 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง [ 13 ก.ย. 2566 ]3
8 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมารถตู้ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศพด. อบต.บ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๖ [ 13 ก.ย. 2566 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 12 ก.ย. 2566 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 [ 12 ก.ย. 2566 ]4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 11 ก.ย. 2566 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 8 ก.ย. 2566 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เยาวชนคนศรีตำบลบ้านเพชร [ 5 ก.ย. 2566 ]4
14 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเสริมผิวแอสฟังต์คอนกรีต สายทางบ้านหนองขาม - โนนดินจี่ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 [ 31 ส.ค. 2566 ]6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน [ 31 ส.ค. 2566 ]5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เยาวชนคนศรีตำบลบ้านเพชร [ 31 ส.ค. 2566 ]4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกันยายน [ 31 ส.ค. 2566 ]4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกันยายน [ 31 ส.ค. 2566 ]4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกันยายน [ 31 ส.ค. 2566 ]4
20 จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกันยายน [ 31 ส.ค. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18