องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันที่ 4 มีนาคม 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]112
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]87
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]91
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]94
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]82
6 รายงานการประชุมพนักงาน องการบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]80
7 รายงานการประชุมพนักงาน องการบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]75
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2562 ]98
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2562 ]99
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 3/2557 [ 6 พ.ค. 2557 ]356
11 รายการประชุมสภา สมัยสมามัญครั้งที่ 1/2557 [ 15 ม.ค. 2556 ]422
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 สิงหาคม 2555 [ 1 ก.ย. 2555 ]423
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2554 [ 4 พ.ค. 2554 ]408
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ [ 4 ก.ย. 2553 ]434