องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]23
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]20
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]23
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]22
5 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันที่ 4 มีนาคม 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]161
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]124
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]130
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]133
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]121
10 รายงานการประชุมพนักงาน องการบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]127
11 รายงานการประชุมพนักงาน องการบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]111
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2562 ]135
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2562 ]139
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 3/2557 [ 6 พ.ค. 2557 ]390
15 รายการประชุมสภา สมัยสมามัญครั้งที่ 1/2557 [ 15 ม.ค. 2556 ]459
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 สิงหาคม 2555 [ 1 ก.ย. 2555 ]457
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2554 [ 4 พ.ค. 2554 ]441
18 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ [ 4 ก.ย. 2553 ]471