องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมคร้งที่ 2 [ 7 ก.พ. 2566 ]183
2 รายงานการประชุมคณะกรรมมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริืหารส่วนตำบลบ้านเพชร เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 6 ก.พ. 2566 ]20
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]13
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี่ 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]13
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]15
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]17
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]14
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]15
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี่ 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]13
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี่ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]14
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]16
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]85
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]91
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]84
15 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในวันที่ 4 มีนาคม 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]248
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]77
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]178
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]186
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ [ 1 ก.ค. 2563 ]195
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]175
 
หน้า 1|2