องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศกำหนดนโยบายและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 13 ก.พ. 2560 ]222
32 ประกาศกำหนดนโยบายและความโปร่งใส 2 [ 13 ก.พ. 2560 ]233
33 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร สายบ้านเพชร หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านเพชรหนองข่า - อ่างเก็บนํ้าห้วยหมาตาย [ 30 ม.ค. 2560 ]209
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ธ.ค. 2559 ]205
35 กฎกระทรวงกำหนดหบักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560 [ 7 ก.ย. 2559 ]14
36 ประกาศเรียกประชุม [ 1 มิ.ย. 2559 ]261
37 ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ ๓/๒๕๕๙ [ 1 มิ.ย. 2559 ]242
38 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ 1/2 [ 28 ต.ค. 2558 ]313
39 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1/18 [ 15 ก.ค. 2558 ]231
40 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2/18 [ 15 ก.ค. 2558 ]227
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10