องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร