องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร