องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร