องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
แบบฟอร์ม อบต.บ้านเพชร


แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร