องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร